2013 metų kovo 25 d. įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinė atsakomybė: galimybės ir iššūkiai"

Lietuvos Respublikos Seimo I r. Konstitucijos salėje vykusi tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Socialinė atsakomybė: galimybės ir iššūkiai" susilaukė didžiulio dėmesio dėl savo išskirtinumo. Diskutuoti apie tai kas yra socialinė atsakomybė ir kaip geriausia išugdyti socialiai atsakingą žmogų, pirmą kartą susirinko ne tik verslininkai bet ir politikai, praktikai, ekspertai, tėvai ir vaikai. Pranešimus skaitė politikai, mokslininkai, verslininkai ir praktikai. Konferenciją organizavo Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė kartu su Asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis" ir Socialiai atsakingo verslo klubu.

Problematika: Lietuvoje esant didelei socialinei nelygybei bei išliekant aukštam emigracijos lygiui, klestint korupcijai, socialinė atsakomybė ir jos plėtojimas tampa didžiuliu iššūkiu visuomenei. Išanalizavus Lietuvos Respublikos strateginius dokumentus ir atlikus tyrimų apžvalgas, matyti, kad tėvams nepakanka žinių, kaip ugdyti vaikus; švietimo sistemai trūksta talentingų ugdytojų ir pedagoginių programų, pagal kurias būtų rengiami specialistai gebantys ugdyti socialiai atsakingas asmenybes, verslas pasigenda pagal naujus kriterijus parengtų žmogiškųjų išteklių. Valstybei reikia asmenybių, kurios sugebėtų kurti atsakingą, darnią ir kūrybingą visuomenę.

Konferencijos metu vyko intensyvios diskusijos, apie tai, kaip geriausia ugdyti socialiai atsakingą žmogų. Konferencijos dalyviai pasiskirstė į 15 darbo grupių ir išdiskutavo pasiūlymus, kuriuos pristatė visiems konferencijos dalyviams. Vėliau, visi konferencijos dalyviai turėjo galimybę balsuoti už labiausiai patinkantį pasiūlymą.
Konferencija išrinko ir patvirtino redakcinę komisiją rezoliucijai parengti pagal konferencijos dalyvių pateiktus pasiūlymus.

Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama Seimo interneto tinklalapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime bei televizijos programa „Seimas–tiesiogiai".

 

Pranešimai:

ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KOMUNIKACIJA. LIETUVOS ĮMONIŲ ATVEJAI - Nina Klebanskaja, Vytauto Didžiojo universitetas

SOCIALINIS KAPITLAS IR SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI – LIETUVA TARPTAUTINIAME KONTEKSTE - Mantas Sekmokas

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS - Marija Mendelė-Leliugienė

ŽINIASKLAIDOS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: PROBLEMOS IR SPRENDIMAI - Kristina Juraitė

AR TIK VERSLAS TURI NEŠTI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VĖLIAVĄ? - Vaiva Bražionytė

 

Konferencijos įrašą galima pažiūrėti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime 

 

Konferencijos akimirkos: