gerazinia

 

2013-06-25 dieną UPC akreditavo 12 dienų (96 val.) kvalifikacijos tobulinimo programą  švietimo ir švietimo pagalbos specialistams.

Programos pavadinimas: "Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programa (SAAUP)"

Programos lygis: institucinis

Akreditacijos Nr. 3910900635,

UPC direktoriaus įsakymas Nr. VK-241 (2013-06-25)

Akreditacijos laikotarpis: 3 metai (iki 2016-06-25)

Programos autorė: Marija Mendelė-Leliugienė

Programos atstovas Lietuvoje: VšĮ Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“

Kontaktai pasiteiravimui: lemar@rafaelis.lt; mob.: 868566285

 

Tikslinės grupės

Praktinė nauda

I grupė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

Patobulins vadybines kompetencijas: praplės teorines žinias apie sistemų sąveikas, masių valdymo principus per archainius simbolius, sustiprins pažintinius, praktinius gebėjimus  ir sužinos konkrečius metodus kaip siekti pozityvumo bendruomenėse (mokytojų kolektyvas, mokyklos bendruomenė, darbas su tėvais),  kaip mažinti socialines įtampas, valdyti konfliktus, motyvuoti darbuotojus kūrybingam sprendimų priėmimui.

II grupė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginiai darbuotojai

 Praplės savo teorines žinias ir sužinos interaktyvius (sąveikius) bei netradicinius ugdymo metodus (dailės terapija, užsiėmimo su vaikais refleksija, vizualizacija), kuriuos galės taikyti ryto valandėlių metu, nes jau ankstyvajam amžiuje dedamas vertybinis pagrindas tam, kad vaikas užaugtų socialiai atsakinga asmenybe (tiesiog geru žmogumi).

III grupė: pradinio ugdymo mokytojai

Praplės savo teorines žinias ir sužinos interaktyvius (sąveikius) bei netradicinius ugdymo metodus (dailės terapija, užsiėmimo su vaikais refleksija, vizualizacija), kuriuos galės taikyti pamokų ir neformalaus ugdymo metu. Turės galimybę tęsti socialiai atsakingos asmenybės ugdymą pradinėse klasėse pagal tuos pačius metodus, kas padės vaikams lengviau įveikti adaptacijos sunkumus pereinant iš vienos institucijos į kitą (iš darželio į mokyklą ir ypatingai ketvirtokams pereinant į dalykinę sistemą).

IV grupė: mokytojai dalykininkai (visi)

Praplės savo teorines žinias ir sužinos interaktyvius (sąveikius) bei netradicinius ugdymo metodus (dailės terapija, užsiėmimo su vaikais refleksija, vizualizacija). Mokytojai dalykininkai gaus konkretų įrankį (9 netradicinio ugdymo metodus), kuriuos galės taikyti savo pamokose arba pravesti integruotas pamokas.

V grupė: klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai įgytas žinias ir gebėjimus galės pritaikyti kryptingam socialiai atsakingos asmenybės ugdymui klasės valandėlių metu. Esant poreikiui  ir darbe su tėvais.

VI grupė: švietimo pagalbos specialistai (mokyklose dirbantys soc.pedagogai, psichologai).

Praplės savo teorines žinias ir sužinos netradicinius ugdymo metodus, kuriuos galės taikyti kryptingam socialiai atsakingos asmenybės ugdymui, elgesio ir mąstymo korekcijai, socialinio uždarumo įveikimui, kūrybingumo atskleidimui.

Kadangi programos metodinė (mokomoji) medžiaga sudaryta taip, kad pagal ją galima dirbti tiek su vaikais tiek su suaugusiais, tai mokyklose dirbantys soc.pedagogai ir psichologai, ją galės pritaikyti ir darbe su vaikų tėvais.