autorė Marija Mendelė-Leliugienė

Anotacija: Šiame metodiniame leidinyje trumpai apžvelgiama verslo socialinės atsakomybės evoliucijos ir koncepcijos raida įvairių teorijų kontekste, socialinės atsakomybės padėtis mūsų valstybėje, iškeliama socialiai atsakingos asmenybės ugdymo poreikio svarba keturioms suinteresuotoms grupėms (valstybei, visuomenei, šeimai, verslui), pristatomas socialiai atsakingos asmenybės trimatis ugdymo modelis ir pateikiamas pagal jį įgyvendinamos programos „Aš esu kūrėjas" konceptualus aprašymas, loginė matrica, programoje taikomų dailės terapijos ir vizualizacijos metodų trumpas apibūdinimas, supažindinama su programos nauda ir rezultatais. Knyga, tikėtina, bus naudinga ne tik specialistams, bet ir visiems tiems, kurie domisi asmenybės ugdymu.

Metodinis leidinys apsvarstytas Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto Socialinio ugdymo katedros 2012 m. gruodžio 11 d. posėdyje (protokolo Nr. 2) ir rekomenduota spausdinti Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. posėdyje (protokolo Nr. 23).
Metodinį leidinį įsigyti galima Asmenybės ugdymo institute „Rafaelis".