VšĮ „Asmenybės ugdymo institutas Rafaelis“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendina projektą „Pavadinimas Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas tobulinant savivaldybių įgyvendinamą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse

Projekto vykdytojas: VšĮ „Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis“.

 Projekto partneris: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto paramos sutarties laikotarpis: 2013-09-02 / 2015-03-02 (trukmė 18 mėn).

Projekto veiklos:

1. Bus parengtas neformalaus švietimo organizacijų bendradarbiavimo su savivaldos institucijomis tarptautinės praktikos ir problematikos Lietuvoje tyrimą, kuris apims neformalaus švietimo paslaugų teikimo bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje. 

2. Bus parengta nuotolinė gerosios patirties sklaidos erdvė su gerosios praktikos pavyzdžiai. Portale bus galima rasti informaciją apie projekto emtu sukurtus projektus, informaciją apie Lietuvoje veikiančias neformalaus švietimo paslaugas teikiančias organizacijas. 

3. Bus parengtas neformalaus švietimo paslaugų teikimo bendradarbiavimo modelis, kuris bus orientuotas į bendradarbiavimo tarp valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų skatinimą. 

4. Bus paruoštos ir pateiktos rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo skatinant valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą. 

5.    Bus organizuojama gerosios praktikos sklaida - bus organizuojamas vienas gerosios praktikos sklaidos renginys projekto pabaigoje, kuriuo metu bus pristatyti visi projekto rezultatai. 

Projekto sutartis (VRM sutartis ir VRM sutarties bendrosios sąlygos)

Projekto biudžetas 

Projekto rezultatai (www.nsef.lt)